Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané:

       D.I.C. MANUFACTURING SE

       Sídlo:         Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha

       IČO:          24232416

       DIČ:           CZ24232416

       Zastoupený: MUDr. Luboš Říha

       Kontakt:    showroom.praha@dicholding.com, Tel.: +420 739 322 517


          (dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svojí podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www.diamantovesperky.cz (dále jen „internetový obchod“).
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Odlišné dojednání v kupní smlouvě má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazované v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje dojednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinný uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto tovaru.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedené v Dopravních podmínkách.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží není možné navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující vykonává objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického čísla, pokud vykonal předcházející registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považované za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 1. Bezodkladně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřená potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 1. V případě, že některou z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijatí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 1. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, pokud není kupujícímu doručené oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, oba kontakty jsou uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinný dodat kupujícímu zboží za tuto celkem zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího vykonané v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující vykonávat objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinný uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinný aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považované za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinný zachovávat mlčenlivost ohledně informací nutných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněný umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší svoje povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány

v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně,

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinný zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Pokud není dále uvedeno vysloveně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů

   příslušného poskytovatele elektronických plateb.V takovém případě probíhá platba přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz , Tel: +420 228 224 267, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.
V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 2 pracovních dnů.

 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné sumy na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího dopředu žádnou zálohu nebo jinou podobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 3. Podle zákonu o evidenci tržeb je prodávající povinný vystavit kupujícímu pokladní doklad. Zároveň je povinný zaevidovat přijatou tržbu u správců daně online, v případě technického výpadku potom nejpozději do 48 hodin.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:

- na adresu určenou kupujícím v objednávce

- osobním odběrem na provozovně prodávajícího (showroomu)

 1. Volba způsobu dodání se vykonává v průběhu objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedené v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 3. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinný dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinný převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedené v objednávce, je kupující povinný uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinný zkontrolovat neporušenost obalů tovaru a v případě jakýchkoliv vad toto bezodkladně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčujícího neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úhradou celé kupní ceny za zboží, vrácení nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Zodpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svojí podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy představuje 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí posledního dodání zboží, pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí prvního dodání zboží, pokud je předmětem smlouvy pravidelné opakované dodání zboží.
 1. Kupující nemůže krom jiného odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytovaní služeb, pokud byly splněné s jeho předcházejícím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • o dodání zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a ke kterému může dojít v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání zboží, jehož cena byla dohodnuta v době uzavírání smlouvy, které může být dodáno až po uplynutí třiceti dnů a jehož cena závisí na výkyvech trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného osobně pro jednoho kupujícího,
 • o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako i zboží, které bylo po dodání vzhledem na svojí povahu nenávratně smícháno s jiným zbožím,
 • o dodání zboží v uzavřeném obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušený,
 • o dodání audio záznamů, obrazových záznamů, audio obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru, pokud jsou prodávané v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,
 • o dodání novin, periodik nebo časopisů s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeji knih nedodávaných v ochranném obale,
 • o dodávce elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytnutí začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující uvedl , že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu pozbývá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory provozovny prodávajícího ve znění nejhorších předpisů.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytované prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinný vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, že zboží nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré finanční prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté finanční prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob doručení zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinný vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží odevzdá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebované a neznečistěné a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz tovaru. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí v lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy veškeré finanční prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany dojednaly, a pokud chybí sjednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím vykonané,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluveného vzoru nebo předlohy, pokud byla jakost nebo provedení určené podle smluveného vzoru nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebování zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit.
 • bezplatné odstranění vady zboží,
 • výměnu zboží za nové zboží,
 • pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit:
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady,
 • pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • pokud nemůže řádně zboží užívat pro větší počet vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může reklamaci uplatnit i u osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci spotřebitele vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze odevzdáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí na vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinný kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jako i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o vykonaní opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinný poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je prodávající nebo jím pověřený pracovník nebo určená osoba povinný určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do třech pracovních dnů ode dne uplatnění reklamací, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vyřídit ihned, přičemž je v odůvodněných případech možné reklamaci vyřídit i dříve. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislostí s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit v lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace a jejího vyřízení, pokud je více možností, má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění dřívějších předpisů  a zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele ve znění dřívějších předpisů.
 8. Další práva a povinnosti stran souvisejících se zodpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na začátek alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předešlé věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tímto není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.
 2. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

X.

Závěrečné ustanovení

 1. Veškerá dojednání mezi prodávajícím a kupujícím se spravují právním pořádkem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodli, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotknuté práva spotřebitele vyplývající z všeobecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění dřívějších předpisů.
 3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvrhnutí stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázané kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části nebo softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2021